KLUB B2K

CO KARTA UMÍ?

Karta neumí nic, ale umožní Vám nakupovat vybrané zboží za extra výhodných podmínek.

VÝHODY KARTY

To jsou podmínky za kterých nakoupíte zboží a službu za mimořádně výhodné ceny, které jen tak nikde neseženete.

JAK KARTU ZÍSKAT

Kartu si můžete vyzvednout  osobně na pobočkách v Domažlicích, Masarykova 239 nebo Klatovech, Plzeňská 76.

KOMU JE URČENA

Pro všechny kdo využívá našich služeb. Ať už jde o občana, který potřebuje tričko s potiskem,  nebo spolek, obec či město, které potřebují reklamní předměty.

KLUBOVÉ VÝHODY

Členové klubu B2K trade & service získávají při předložení karty následující výhody:

1. Na veškeré zboží a služby získává automaticky slevu 5% z ceníkových cen. Tato sleva se neslučuje s dalšími slevami, extra nabídkami nebo individuálními cenovými nabídkami.

2. Členové klubu mohou využívat speciální nabídku na vybrané druhy zboží, tzv. EXTRA nabídku. Tato nabídka je pravidelně uveřejňována na stránkách Domažlického servisu, Klatovského servisu, internetových stránkách a v newsleteru, který je zasílán elektronicky všem držitelům karty B2K.

Členové klubu jsou přednostně informováni o připravovaných extra nabídkách a připravovaných akcích.

3. Protože B2K trade & service je partnerem a sponzorem mnoha kulturních, společenských i sportovních akcí, mohou se držitelé karet B2K zůčastňovat těchto akcí za zvýhodněných podmínek.

O pořádaných akcích budou členové včas informováni.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvod

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky členství vKlubu B2K trade & service upravují obchodní

vztahy mezi Ing. Jaroslavem Kohelem – B2K trade & service, (prodávající) a členy Klubu B2K trade & service (člen) na základe podepsané Žádosti o vydání Klubové karty B2K trade & service (dále jen žádost)

2. Veškeré podmínky členství, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných a obchodních podmínek. Tím se vylučuje použití nákupních (členských) podmínek člena Klubu B2K trade & service (dále jen člena), pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.

3. Veškeré nabídky prodávajícího členům jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně písemně neprohlásí za závazné. Prodávající je oprávnen jednostranně měnit ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek. Změny je povinen neprodleně umístit na www.b2k.cz. Pro člena jsou změny obchodních podmínek závazné okamžikem od jejich zveřejnění na www.b2k.cz.

4. Nesouhlasí-li člen se změnou Všeobecných obchodních podmínek má právo okamžitě ukončit své členství v Klubu B2K trade & service a prodávající se zavazuje bezodkladně vymazat všechny údaje o členovi ze své databáze v souladu s platnými právními předpisy.

5. Podpisem žádosti, jejíž nedílnou přílohou jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, člen uděluje souhlas, v souladu s platnými právními předpisy, se zpracováním osobních údaju. Poskytnutí těchto údaju je projevem svobodné vůle a je dobrovolné. Uživatel uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona c. 480/2004 o některých službách informacní společnosti. Toto obchodní sdělení může být formou SMS, MMS, emailu nebo telefonicky. Souhlas se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze zrušit ukončením členství v klubu B2K trade & service.

II. Slevy, bonusy, výhody

1. Prodávající informuje člena o slevách, výhodách a bonusech přímo na pobočce prodávajícího, nebo prostřednictvím emailu, SMS, MMS , regionálního tisku, rádia a plošné inzerce.

2. Každý člen má nárok, mimo prezentované slevy, bonusy a výhody, na minimální slevu 5% z ceníkových cen zboží prodávajícího s DPH. Tato sleva se neslučuje s dalšími slevami či nabídkami.

3. Slevy se nesčítají.

III. Platební podmínky

Slevy, bonusy a výhody může využívat každý člen Klubu B2K trade & service, pokud má veškeré závazky k reklamní agentuře B2K trade &service – Ing. Jaroslav Kohel, IČ: 63503310 urovnány.
2. Ing. Jaroslav Kohel – provozovatel Reklamní agentury B2K trade & service má právo odmítnout poskytnutí výhod členství Klubu B2K trade & service jakémukoli členovi v případě, že nemá uhrazeny veškeré závazky k prodávajícímu nebo dlouhodobě dochází k pozdní úhradě jeho závazků k prodávajícímu.

VI.Vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami neřešené se odkazují na ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění, na všeobecné obchodní podmínky a směrnice společnosti Ing. Jaroslav Kohel, IČ: 63503310. Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné obchodní vztahy budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.

Líbí se vám naše nabídka?

Dejte o nás vědět i ostatním.

KDE NÁS NAJDETE?

3D písmo
Banner ECO
Banner litý
Billboardy
Diplomové práce
Fotoobrazy
Fototapety
Hrnečky s potiskem
Kalendář firem
Kopírování
Laminace dokumentů
Malonákladový tisk
Mesh banner
Okenní samolepky
Plakáty
Polepy aut
Potisk textilu
Přímý tisk na AL desky
Přímý tisk na PVC
Razítkové komplety
Razítkové otisky
Razítkové polštářky
Reflexní bannery
Reflexní samolepky
Reklamní předměty
Reklamní textil
Rollup
Řezané samolepky
Samolepky s laminací
Samolepky s ořezem
Skenování
Tisk fotokalendářů
Tisk pozvánek
Tisk vizitek
Vazby dokumentů
Vlajky
× Jak vám můžeme pomoci?